Mysql 5.7 Group By Problemi

MYSQL veritabanını 5.7\’ye yükseltenlerin sıkça karşılaştığı meşhur GROUP BY hatası için şu çözümü kullanabilirsiniz. SSH bağlantısıyla my.cnf dosyanıza ulaşıp (locate my.cnf.. bknz: etc/my.cnf) en alt satırına aşağıdaki kodu ekleyin, ve mysql sunucunuzu yeniden başlatın. [mysqld] sql_mode=STRICT_TRANS_TABLES,NO_ZERO_IN_DATE, NO_ZERO_DATE,ERROR_FOR_DIVISION_BY_ZERO, NO_AUTO_CREATE_USER,NO_ENGINE_SUBSTITUTION